Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ
THỰC HÀNH GIA PHẢ TP HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ :  số 4 BÀ HUYỆN THANH QUAN

                  PHƯỜNG 6 .QUẬN 3  TPHCM

Tel :     ( 08 ) 3930.5440 – ( 08 )38.300.462

EMAIL : an_saola@yahoo.com

GIÁM ĐỐC  :  VÕ NGỌC AN  .    DĐ .  0903.813.094

DSC03119DSC03124

DSC03129DSC03127

DSC03139DSC03148

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
THỰC HÀNH GIA PHẢ VIỆT NAM

Một trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả thành lập tại TPHCM
, lấy mục tiêuvì lợi ích văn hoá làm đầu ,hoạt động theo cơ chế nhóm
khoa học; tôn chỉ,mục đích chính xác,nội dung cấu trúc bộ gia phả
phả hợp lý,với các chương trình chuyên sâu;Các chuyên viên tham dự
trung thực,tự nguyện và không vụ lợi….Cơ quan chủ quản là hội khoa
học lịch sử TP Hồ Chí Minh

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ

- Góp phần phục hồi nghành gia phả Việt Nam
- Dựng gia phả các dòng họ ,trên cơ sở xác định một cấu trúc khoa
học bộ gia phả,cộng với kiến thức liên nghành
- Từng bước tham gia xây dựng gia đình ,dòng họ văn hoá ,tư vấn
việc định hướng quản lý dòng họ và gia phả

YÊU CẦU TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

- Nghiên cứu dòng họ trong mối liên hệ giữa đồng bào-dòng họ
-gia đình-cá nhân;sự phát tích và phát triển dòng họ ngày sinh,
ngày mất và mồ chôn;ký sự (tiểu sử )các đời,và thể thức ,đặc điểm
tính chất dòng họvà sự nghiệp xây dựng gia đình –dòng họ văn hoá
- Nghiên cứu quy luật hôn nhân,di truyền và truyền thống dòng họ
- Nghiên cứu lịch sử gia phả Việt Nam
- Thực hành gia phả bao gồm ,dựng mới giản đơn hoặc hoàn chỉnh
các bộ gia phả,nghiên cứu ,dịch,phân tích,chú giải và chọn lọc ,giới
thiệu các bộ gia phả cổ.Thực hiện các sản phẩm gia phả bằng phim
ảnh lập trình phần mềm
- Viết địa chỉ xã ,ấp,đồng thời xác định tổ ,quán dòng họ ( có chương
trình riêng ).Viết lịch sử đình chùa , viết kỷ yếu cơ quan,đơn vị
- Lập tiểu sử,ký sự nhân vật trong gia phả,viết hồi ký nhân vật
- Tư vấn xây dựng nhà thờ tổ ,chôn cất làm mộ bia,bài vị . Tư vấn
việc thờ phụng,văn khán
- Hướng dẫn việc kết nối truy tìm dòng họ
- Đào tạo về gia phả -
- Thực hiện chương trình Hán –Nôm phục vụ nhu cầu dựng phả
và nhu cầu thực tế khác
- Tổ chức quảng bá ngành gia phả Việt Nam

Nghiên cứu gia phả là khoa học,thực hành gia phả là
thiêng liêng , Phục hồi ngành gia phả Việt Nam là nhiệm
vụ quan trọng của các dòng họ Việt Nam ; đoàn kết dân
tộc ,đoàn kết Bắc ,Trung , Nam trong mối liên hệ đồng
bào dân tộc và dòng họ

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TP. HỒ CHÍ MINH

Ô. Võ Ngọc An giám đốc
Ô. Võ Văn Sổ Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và Hán – Nôm
                                                                ĐT :  38.300.462
Ô. Nguyễn Thanh Bền Phó giám đốc phụ trách đào tạo và kiểm tra
                                                               ĐT :   38.865.199
Bà : Phan Kim Dung P.giám đốc phụ trách quảng bá ,tài chính,văn phòng
                                                              DĐ 0916.251.750
Ô. Nguyễn Hữu Trinh P. giám đốc phụ trách kỹ thuật và trang web gia phả
HỢP ĐỒNG :    BÀ PHAN KIM DUNG      DĐ : 0916.251.750

BẢNG GIÁ DỰNG MỘT BỘ GIA PHẢ

Dựng một bộ gia phả 100 trang A4 chữ Times New Roman 14 trị giá
40..000.000₫

-    Từ trang 101 đến trang 200 mỗi trang tính thêm 200.000 đồng
      tương đương 60.000.000 đồng

-   Từ trang 201 đến trang 300 mỗi trang tính thêm 150.000 đồng
     tương đương 75.000 đồng

-    Từ trang 301 đến trang 400 mỗi trang tính thêm 100.000 đồng
      tương đương  85.000.000 đồng

-    Từ trang 401 đến trang 500 mỗi trang tính thêm 80.000 đông
     tương đương 93.000.000 đồng

Dòng họ đài thọ chi phí đi lại,lưu trú cho chuyên viên
dựng gia phả . Thời gian hoàn thành là 4 tháng

BẢNG GIÁ VIẾT MỘT QUYỂN HỒI KÝ

Viết một quyển hồi ký  100 trang A5 ,chữ Vernada 11 trị giá
40.000.000 đồng

-    Từ trang 101 đến trang 200 mỗi trang tính thêm 200.000 đồng
      tương đương 60.000.000 đồng

-    Từ trang 201 đến trang 300 mỗi trang tính thêm 150.000 đồng
      tương đương 75.000.000 đồng

-    Từ trang 301 đến trang 400 , mỗi trang tính thêm 100.000 đồng
      tương đương 85.000.000 đồng

Gia đình đặt viết hồi ký cung cấp tư liệu ,tạo điều kiện tiếp xúc
phỏng vấn và đưa chuyên viên đi thực tế ,đài thọ chi phí đi lại
lưu trú trong thời gian thu thập tư liệu để viết
      Thời gian hoàn thành từ 6 đến 8 tháng, theo độ dầy của hồi
ký và thoả thuận hai bên

IN OFFSET ( VỚI GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN HỢP PHÁP )

In kh46 20*29 in một mầu ,giấy Ford  đính lượng 80 , đự kiến có 16
phụ bản in 4 màu ,giấy Couche Matt 120, bìa cứng in 4 mầu , số
lượng in tối thiểu 300 cuốn

-    Sách 200 trang ,tổng chi phí thực hiện là 30.000.000 đồng

-    Sách 250 trang ,tổng chi phí thực hiện là 32.000.000 đồng

-    Sách 300 trang , tổng chi phí thực hiện là 35.000.000 đồng

Chi phí trên bao gồm các công đoạn biên tập ,thiết kế ( bìa , ruột )
,xin phép xuất bản , in ấn ….

                                                                               Anh tuấn

NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN

TRANG CHỦ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ

Kỷ niệm ngày truyền thống nghành văn hoá thông tin ở tỉnh Long An

GIỖ ĐẦU GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

LỄ KỶ NIỆM NGÀY MẤT LẦN THỨ  HAI CỦA CỐ GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

KHOA_HỌC THE KY 21

ANH_TUAN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét