Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Khởi động chiến dịch Green Talk 2014.

KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH

GRENN TALK 2014

Unesco-CEP kính gửi Thông cáo báo chí về:

1. Hội chợ tình nguyện viên của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Trong đó Unesco có tham gia tuyền Tình nguyện viên vào thứ 4 ngày 18.09.2013

2. Khởi động chiến dịch Green Talk 2014. (Với nội dung về hoạt động Green Talk 2014)

Hoạt động Green Talk sẽ diễn ra vào đầu tháng 1.2014; từ nay đến tháng 12.2013 sẽ là những hoạt động tiền sự kiện.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

PHÒNG CHẨN TRỊ

TỊNH XÁ
NGỌC UYỂN

KHÁM TRỊ BỆNH CẤP  THUỐC MIỄN PHÍ

11/11/2013

DSC07081DSC07082DSC07083DSC07084DSC07085DSC07086DSC07087DSC07088DSC07089DSC07090DSC07091DSC07092DSC07093DSC07094DSC07095DSC07096DSC07097DSC07098DSC07099DSC07100DSC07101DSC07102DSC07103DSC07104

VIDEO 12 phút TRÊN YOUTUBE

THẦY NGUYỄN TUẤN CẢNH TRUYỀN CÁC KINH NGHIỆM CHO CHO CÁC Y SINH TẠI PHÒNG CHẨN TRỊ 11/11/2013

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21
MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

VIỆN LỊCH SỬ DỎNG HỌ -HỌP TẠI LẦU 9 TT THƯƠNG MẠI SATRA 274B Phạm Ngũ Lão Q1 TPHCM

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

HỌP TẠI LẦU 9 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
SATRA274B PHẠM NGŨ LÃO Q.1 TPHCM

DSC04818DSC04333DSC04334DSC04335DSC04336DSC04341DSC04342DSC04343DSC04344DSC04345DSC04346DSC04347DSC04348DSC04349DSC04350DSC04351DSC04352DSC04353DSC04354DSC04357DSC04358DSC04364

LIDESHOW ALL PHOTOS

PHIM TS ĐƯỜNG CÔNG BỐ GIẤY PHÉP
VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC
THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC