Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

LỄ CƯỚI VIỆT DŨNG * AN VI - LỄ GIA TIÊN 10/1/2014

LỄ GIA TIÊN

SLIDESHOW 250 PHOTO CHẠY TRÊN YOTUBE

LỄ CƯỚI GIA TIÊN ,SLIDESHOW ALL PHOTO

PHIM LỄ GIA TIÊN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM DÀI 1 GIỜ TÔI CHIA RA 2 CLIP


-    CLIP SỐ 1 LỄ CƯỚI GIA TIÊN TRUYỀN THỐNG VN TẠI NHÀ GÁI ,469 
                         MINH PHỤNG Q.11 TPHCM DÀI 45 PHÚT 10/1/2014

LỄ CƯỚI GIA TIÊN TRUYỀN THỐNG VN TẠI NHÀ GÁI ;469 MINH PHỤNG Q11 TPHCM

- CLIP SỐ 2 LỄ CƯỚI GIA TIÊN +RƯỚC DÂU TẠI NHÀ TRAI
       SƯ VẠN HẠNH F.12 Q.10 TPHCM DÀI 22 PHÚT

LỄ CƯỚI GIA TIÊN + RƯỚC DÂU TẠI NHÀ TRAI ,SƯ VẠN HẠNH F.12 Q.10 TPHCM DÀI 22 PHÚT

PHIM TIỆC CƯỚI Ở NHÀ HÀNG ĐÔNG HỒ KỲ HOÀ Q.10 TPHCM DÀI 24 PHÚT NGÀY 11/1/2014

TIỆC CƯỚI Ờ NHÀ HÀNG ĐÔNG HỒ KỲ HOÀ Q. 10 TPHCM DÀI 24 PHÚT

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC CỦA NĂM 2013

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

 

 

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

TIỄN LOAN ĐI DU HỌC Ở MỸ-30/12/2013

                         

SLIDESHOW 64 PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

gia đình cha me 2 em +gia đình 2 cậu , cậu Tú va cậu Hùng ,bạn tiễn Loan tại phi trường TSN

PHIM VIDEO TRÊN YOUTUBE

gia đình và thân nhân cùng bạn bè tiễn Loan đi du học tại Mỹ tại phi trường Tân Sơn Nhứt ngày 30/12/2013 clip VIDEO dài 22 phút

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

    MỤC LỤC CỦA NĂM 2013

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC