Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

TIỄN LOAN ĐI DU HỌC Ở MỸ-30/12/2013

                         

SLIDESHOW 64 PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

gia đình cha me 2 em +gia đình 2 cậu , cậu Tú va cậu Hùng ,bạn tiễn Loan tại phi trường TSN

PHIM VIDEO TRÊN YOUTUBE

gia đình và thân nhân cùng bạn bè tiễn Loan đi du học tại Mỹ tại phi trường Tân Sơn Nhứt ngày 30/12/2013 clip VIDEO dài 22 phút

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

    MỤC LỤC CỦA NĂM 2013

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét