Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM *-*. BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON-GIA ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “ Nhân Sĩ Trí Thức Saigon-Gia Định đồng hành cùng Dân Tộc” +HUÂN CHƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG+1 KỶ NIỆM CHƯƠNG , SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TIẾP NHẬN . Ngày 1/12/2014


StarNote AirplaneAutoSchool busPeaceSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

 
  clip_image002
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM *-*. BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON-GIA ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “ Nhân Sĩ Trí Thức Saigon-Gia Định đồng hành cùng Dân Tộc” +HUÂN CHƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG+1 KỶ NIỆM CHƯƠNG , SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TIẾP NHẬN . Ngày 1/12/2014

 

clip_image003clip_image004

clip_image004clip_image005

clip_image005clip_image007

clip_image011

clip_image007clip_image008

clip_image008clip_image009

clip_image009clip_image010

clip_image010clip_image011

clip_image012

clip_image013

clip_image015clip_image016

clip_image017clip_image018

clip_image019clip_image020

clip_image021clip_image022

clip_image023clip_image024

clip_image025clip_image026

clip_image027clip_image028

clip_image029clip_image030

clip_image031clip_image032

clip_image033clip_image034

clip_image035clip_image036

clip_image037clip_image040

clip_image038

clip_image039

 

clip_image041

clip_image042

clip_image043

clip_image045

SLIDESHOW ALL PHOTOS TẤT CẢ 165 Ảnh

LỄ TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “ Nhân Sĩ Trí Thức Saigon-Gia Đinh đồng hành cùng Dân Tộc” +HUÂN CHƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG+ 1 KỶ NIỆM CHƯƠNG ,SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TIẾP NHẬN. .

PHIM QUAY BUỔI LỄ TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “ Nhân Sĩ Trí Thức
Saigon-Gia Đinh đồng hành cùng Dân Tộc” +HUÂN CHƯƠNG ANH HÙNG
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG+
1 KỶ NIỆM  CHƯƠNG ,SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TIẾP NHẬN.
NộI dung phim : Mở đầu Chào Cờ, ĐC. Kiều Xuân Long Nguyên nhân buổI lễ,
GiớI thiệu đạI biểu, ĐC Phan Thị Nở Nhà Giáo Ưu Tu ôn lạI truyền thống Ban
Trí Vận. Lễ Trao Tặng. ĐC Lê Hồng Sơn GĐ Sở giáo dục và đào tạo TPHCM
́ phát biểu ,tiếp nhận,    ….. kêt thúc

PHIM QUAY BUỔI LỄ TRAO TẶNG BỘ SÁCH 2 TẬP “ Nhân Sĩ Trí Thức Saigon-Gia Đinh đồng hành cùng Dân Tộc” +HUÂN CHƯƠNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC PHONG TẶNG+ 1 KỶ NIỆM CHƯƠNG ,SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TIẾP NHẬN

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

TOẠ ĐÀM ĐẠI DIÊN CÁC DÒNG HỌ TẠI TPHCM– NHỮNG ĐIỀU CÓ VÀ CHƯA CÓ,CÙNG NHỮNG ƯU KHUYẾT TRONG GIA PHẢ CÁC DÒNG HỌ.*-* TẠI LẦU 6 TTTM SATRA , 275B PHẠM NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM , NGÀY 22/11/2014

Computer
StarNote AirplaneAutoSchool busPeaceSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

1 SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TOẠ ĐÀM . NHIỀU HÌNH ẢNH KHÁC TÔI CHUYỂN RA
SLIDESHOW +PHIM QUAY BUỔI TOẠ ĐÀM  , NẰM Ở CUỐI HÌNH ẢNH -
  CHẠY TRÊN YouTube  +

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image065

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

clip_image026

clip_image028clip_image030

clip_image032

clip_image034

clip_image036

clip_image037

clip_image039

clip_image041

clip_image043

clip_image045

clip_image047

clip_image049

clip_image051

clip_image053

clip_image055

clip_image057

clip_image059

clip_image061

clip_image063

SLIDE ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YouTube “tất cả 250 ảnh’' .Nhạc Tài Tử nam bộ

TOẠ ĐÀM ĐẠI DIÊN CÁC DÒNG HỌ TẠI TPHCM– NHỮNG ĐIỀU CÓ VÀ CHƯA CÓ,CÙNG NHỮNG ƯU KHUYẾT TRONG GIA PHẢ CÁC DÒNG HỌ.*-* TẠI LẦU 6 TTTM SATRA , 275B PHẠM NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM , NGÀY 22/11/2014

PHIM QUAY BUỔI TOẠ ĐÀM

đang xử lý

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21