Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

ĐÊM NOEL 24/12/2012 TẠI TRUNG TÂM TPHCM

ĐÊM NOEL 24/12/2012 TẠI
TRUNG TÂM TPHCM

ALBUMS ẢNH NOEL TPHCM tất cả 86 ảnh gồm 2
album

ALBUM A 43 ảnh

ALBUMS B

VIDEO TRÊN YOUTUBE Gồm 3 clip

CLIP SỐ 1
CLIP SỐ 2
CLIP SỐ 3

NHỮNG TRANG WEB TRONG THÁNG

HỘI THẢO GIA PHẢ HỌ TRẦN Ở CUNG VĂN HOÁ LAO ĐỘNG

NGÀNH QUÂN GIỚI HỌP MẶT KỶ NIỆM 67 TẠI BIÊN HOÀ

ĂN UỐNG GIÚP BẢN THÂN NGỪA TRÁNH CÁC BỆNH

ĐÊM NOEL 2011 VÀ TẾT TÂY 2012 TẠI TPHCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét