Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

SINH NHẬT THẦY TÂM HUỆ

SINH NHẬT CỦA THẦY TÂM HUỆ

Các lương y và BSĩ phòng chẩn trị đông y Phước Tân  TP Biên Hoà
đã tổ chức sinh nhật cho thầy chủ nhiệm của mình; Đúng dịp đoàn
từ Đình Phước Lư đi xem đất ở chùa Phước Sơn tại Đất Đỏ Bà Rịa
đến đón thầy cùng đi nên mời cùng tham dự 11/8/2012

ALBUMS ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE , 1clip dài 11phút

SINH NHẬT THẦY TÂM HUỆ

CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN

CHÙA PHƯỚC SƠN GIAO ĐẤT CHO CLBĐYD TUỆ LÃN ĐỂ TRÔNG CÂY THUỐC

PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y PHƯỚC TÂN

PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y ĐÌNH PHƯỚC LƯ

SINH NHẬT THẦY TÂM HUỆ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

****************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét