Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

PHONG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYẺN KHÁM TRỊ BỆNH CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN F. BỬU HOÀ TPBH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2012

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH CHO
GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ NHÂN DÂN F. BỬU HOÀ TPBH NHÂN
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2012

 

Ngày 25/7/2012 Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Nhân Đạo Tịnh Xá Ngọc Uyển
khám trị bệnh cho gia đình chính sách phường Bửu Hoà TPBH tỉnh Đồng Nai
nhân lễ Thương Binh Liệt Sĩ 27/7/2012.Những người thuộc diện chính sách
nhận một phần quà nhỏ của hội từ thiện phường Bửu Hoà

Máy quay/chụpNgôi saoGói quà có nơ  HỘP HÌNH ẢNH VÀ VIDEO TRÊN YOUTUBE

Đoạn phimGói quà có nơHoa hồng đỏ  VIDEO TRÊN YOUTUBE

Ngôi saoTrường học  NHỮNG TRANG WEB

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH TẠI CHÙA PHƯỚC HUỆ

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

*******************************************

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét