Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN +KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA TƯỜNG XUÂN TỈNH BÌNH THUẬN 1/2013

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN +

KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA

TƯỜNG XUÂN TỈNH BÌNH THUẬN 1/2013

DSC00227DSC00241DSC00243DSC00244DSC00293DSC00345DSC00393DSC00396DSC00404DSC00418DSC00422DSC00423DSC00424DSC00425DSC00426DSC00435DSC00437DSC00438DSC00431

ALBUMS ẢNH TRÊN SKYDRIVER

ALBUMS TRÊN SKYDRIVE 2

ALBUMS TRÊN SKYDRIVER 3

ẢNH CHỤP TẤT CẢ 350 PHOTOS TÔI LÀM SLIDE SHOW
CHẠY TRÊN YOUTUBE ĐỂ CÁC BẠN DỄ XEM

Phim dai 30 phút toàn bằng hinh ảnh chụp khám trị bệnh từ thiện tạI chùa Tường Xuân

PHIM TRÊN YOUTUBE

 

NHỮNG TRANG KHÁC

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO

TRANG PHÒNG CHẨN TRI Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO  PHƯỜNG BỬU HOÀ TP BIÊN HOÀ

http://khoahoctheky21.blogspot.com/2012/01/phong-chan-tri-y-hoc-co-truyen-nhan-ao_1023.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét