Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

14/9/2012 PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

14/9/2012 PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN
KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN
HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH VIDEO ĐOÀN KHÁM BỆNH TỪ THIỆN

IMG_1161IMG_1139

IMG_1175IMG_1177

IMG_1379IMG_1381

ALBUMS ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE

NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN tùy chọn nhấn chuột
                                                            vào link ở dưới

MỘ CÔ TẠI BỜ BIỂN LONG HẢI

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN ĐẤT ĐỎ

CÚNG CÔ HỒN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

̣ĐƯỜNG PHỐ TP BIÊN HOÀ 14/9/2012

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH
TỪ THIỆN Ở CHÙA PHƯỚC SƠN 14/9/2012

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

DIVIDER2_thumb_thumb_thumb

KHOA_HỌC THE KY 21 SITE KHOAHOCTHEKY21 TỪ THÁNG 5/2012
Nhấn chuột vào banner khoa hoc thế kỷ 21

ANH_TUAN

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét