Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

CÂU LẠC BÔ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

Hoa hồng đỏTrường họcCông việcMáy quay/chụp

 

ANH_TUẤN

IMG_7815IMG_7817

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

ĐỊA ĐIỂM : Văn phòng đặt tại , Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Nhân Đạo
                  Tịnh Xá Ngọc Uyển Phường Bửu Hoà TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai

TÔN CHỈ :    Bảo vệ thừa kế và phát huy Y Học Cổ Truyền

MỤC ĐÍCH : Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của hội viên

l -  Chức năng nhiệm vụ của CLB

-  Tập hợp những người hành nghề Đông Y – Đông Dược

-  Tạo điều kiện cho hội viên mang hết tài năng trí tuệ ,kinh nghiệp vào sự

   nghiệp bảo vê và chăm sóc sức khoẻ mọi người

-  Sưu tầm thừa kế ứng dụng các môn thuốc hay, bài thuốc  quý, phương

   pháp điều trị không dùng thuốc

-  Mời các vị danh y cống hiến kinh nghiệm vào sự nghiệp,bảo vệ chăm sóc

  sức khoẻ mọi người

-  Mời các vị danh y cống hiến kinh nghiệm tâm đắc cho thế hệ sau , với mục

   đích bảo tồn và phát triển nền Đông Y dược Việt Nam

-  Tổng kết kinh nghiệp chuyên môn ,nghiên cứu khoa học  y học cổ truyền

   với y học hiện đại

-  CLB phải hoạt động đúng quy định của pháp luật

ll -  Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên :  

-  Thực hiện theo quy chế của CLB

-  Vận động và phát triển hội viên  phấn đấu thực hiện tôn chỉ mục đích của CLB

-  Được dự các buổi họp và đóng góp ý kiến ,trao đổi kinh nghiệm chuyên môn

-  Góp phần củng cố và xây dựng sinh hoạt CLB

lll -  Tổ chức của CLB : 

A -  Cơ cấu tổ chức :  Tổ chức của CLB gồm có

1 -  Ban chủ nhiệm CLB :

  -  Cố vấn CLB ( không hạn định số lượng )

  -  Chủ nhiệm  01

-  Phó chủ nhiệm 03 người  ( thường trực;đối ngoại ; học tập  )

-  Thư ký 01

-  Thủ quỹ 01

-  Uỷ viên kiểm soát 01

2 -   Hội viên

-  Tự nguyện làm đơn xin gia nhập

-  Tôn trọng các quy chế và điều lệ của CLB

-  Hưởng các quyền lợi có liên quan đến CLB

B -  Chức năng và quyền của ban chủ nhiệm CLB

-  Tổ chức các buổi hội thảo

-  Tổng kết các chuyên đề YH Cổ Truyền  để phổ biến cho hội viên.

-  Đôn đốc các hội viên thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và quy chế

   điều lệ của câu lạc bộ

-  Điều phối quỹ sinh hoạt CLB đúng theo quy chế hoạt động của CLB

C - Sinh hoạt của CLB

-  Định kỳ 03 tháng 1 lần vào mỗi chủ nhật   đầu mỗi quý

-  trong các buổi sinh hoạtngoài các thuyết trình viênvề các chuyên đề

   các hội viên được đóng góp các kinh nghiệm cá nhân trong thực tế

   lâm sàng

-  hàng năm các hội viên có nghĩa vụ đóng góp tinh thần và vật chất

   để duy trì sinh hoạt câu lạc bộ

-  Thường xuyên báo cáo quỹ sinh hoạt CLB công khai cho toàn thể

   hội viên

-  Gây quỹ sinh hoạt CLB bằng nguồn kinh phí đóng góp hoặc vận

  động của các mạnh thường quân

lV  -  Khen thưởng và kỷ luật

-  hội viên ć thành tích xuất sắc (  do ban chủ nhiệm đề xuất ) sẽ

   được khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm

-  hội viên làm trái với quy chế của CLB gây tổn hại đến uy tín

  của CLB , tuỳ theo mức độ sai phạm ,có thể bị khiển trách

  hoặc mời ra khỏi CLB

 

 

TRANG CHỦ CLB ĐÔNG Y DƯỢC nhấn chuột

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN  nhấn chuột

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN nhấn chuột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét