Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

KHOA HỌC THẾ KỶ 21–NGỘ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC–ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH

ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH

NGÔ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC

GỒM 2 MỤC

1 - NGỘ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC
2 - ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH

FilmstripCameraRed roseAutoWorkSchoolUmbrella

KHOA_HOC

NGỘ ĐỘC CÁ THỊT KHÓI THUỐC

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TẠI CẤP CỨU CỦA BỆNH VIỆN

Đây là tên phim chiếu trên truyền hình Cable của Mỹ ;tôi cắt ra 6 clip độc lập
nếu dowload về ghi ra đĩa dàI 1 giờ

Ngộ độc cá thịt thuốc la all 6 clip

CLIP SO 1
CLIP SO 2
CLIP SO 3
CLIP SO 4
CLIP SO 4
CLIP SO 6

WorkFilmstripRed roseSchoolClock

ban tay viet_thumb

2 - ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH TẤT CẢ 14 CLIP ĐỘC LẬP

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TKH212TVKHDU LICH KHOA HOC

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét